HSDS


Prijava

Korisnik :
Lozinka :

Prijavite se sa podacima koje već imate za prijavljivanje natjecatelja.
Novo registrirani klub svoje podatke za prijavu može dobiti ako uputi zahtjev, opcija PODACI.
Ako ste zaboravili svoje podatke za prijavu također ih možete dobiti na isti način
Podaci (Korisničko ime i lozinka) će Vam biti poslani na e-mail istog trenutka - automatski.
e-mail adresa mora biti identična e-mail adresi u registracijskim podacima kluba