KVALIFIKACIONI TURNIR LA/ST i DRŽAVNO PRVENSTVO BiH u KOMBINACIJI 28.10.2017 (Today : 13.11.2018)

KVALIFIKACIONI TURNIR LATIN
Pioniri 1 (Juvenile 1) D1
Pioniri 2 (Juvenile 2) D1
Juniori 1 (Junior 1) D1
Juniori 2 (Junior 2) D1
Omladinci (Youth) D1
Odrasli (Adult) D1
Seniori 1 D1
Seniori 2 D1
Seniori 3 D1
Pioniri 1 (Juvenile 1) D2
Pioniri 2 (Juvenile 2) D2
Juniori 1 (Junior 1) D2
Juniori 2 (Junior 2) D2
Omladinci (Youth) D2
Odrasli (Adult) D2
Seniori 1 D2
Seniori 2 D2
Seniori 3 D2
Pioniri 1 (Juvenile 1) D3
Pioniri 2 (Juvenile 2) D3
Juniori 1 (Junior 1) D3
Juniori 2 (Junior 2) D3
Omladinci (Youth) D3
Odrasli (Adult) D3
Seniori 1 D3
Seniori 2 D3
Seniori 3 D3
Pioniri 1 (Juvenile 1) C
Pioniri 2 (Juvenile 2) C
Juniori 1 (Junior 1) C
Juniori 2 (Junior 2) C
Omladinci (Youth) C
Odrasli (Adult) C
Seniori 1 C
Seniori 2 C
Seniori 3 C
Juniori 1 (Junior 1) B
Juniori 2 (Junior 2) B
Omladnci (Youth) B
Odrasli (Adult) B
Seniori 1 B
Seniori 2 B
Seniori 3 B
Odrasli (Adult) A
Seniori 1 A
Seniori 2 A
Seniori 3 A
Odrasli (Adult) I
Seniori 1 I
Seniori 2 I
Seniori 3 I

KVALIFIKACIONI TURNIR STANDARD
Pioniri 1 (Juvenile 1) D1
Pioniri 2 (Juvenile 2) D1
Juniori 1 (Junior 1) D1
Juniori 2 (Junior 2) D1
Omladinci (Youth) D1
Odrasli (Adult) D1
Seniori 1 D1
Seniori 2 D1
Seniori 3 D1
Pioniri 1 (Juvenile 1) D2
Pioniri 2 (Juvenile 2) D2
Juniori 1 (Junior 1) D2
Juniori 2 (Junior 2) D2
Omladinci (Youth) D2
Odrasli (Adult) D2
Seniori 1 D2
Seniori 2 D2
Seniori 3 D2
Pioniri 1 (Juvenile 1) D3
Pioniri 2 (Juvenile 2) D3
Juniori 1 (Junior 1) D3
Juniori 2 (Junior 2) D3
Omladinci (Youth) D3
Odrasli (Adult) D3
Seniori 1 D3
Seniori 2 D3
Seniori 3 D3
Pioniri 1 (Juvenile 1) C
Pioniri 2 (Juvenile 2) C
Juniori 1 (Junior 1) C
Juniori 2 (Junior 2) C
Omladinci (Youth) C
Odrasli (Adult) C
Seniori 1 C
Seniori 2 C
Seniori 3 C
Juniori 1 (Junior 1) B
Juniori 2 (Junior 2) B
Omladinci (Youth) B
Odrasli (Adult) B
Seniori 1 B
Seniori 2 B
Seniori 3 B
Odrasli (Adult) A
Seniori 1 A
Seniori 2 A
Seniori 3 A
Odrasli (Adult) I
Seniori 1 I
Seniori 2 I
Seniori 3 I

DRŽAVNO PRVENSTVO BiH
Pioniri 1 (10 plesova)
Pioniri 2 (10 plesova)
Juniori 1 (10 plesova)
Juniori 2 (10 plesova)
Youth (10 plesova)
Odrasli (10 plesova)
Seniori (10 plesova)
Pioniri 1 (standard)
Pioniri 2 (standard)
Juniori 1 (standard)
Juniori 2 (standard)
Youth (standard)
Odrasli (standard)
Seniori (standard)

Compiled by MasterDance ® MasterSoft