FESTIVAL + SAPO-IDO KVALIFIKACIJE * 05.06.2022 Beograd


PRIJAVLJENE DISCIPLINE (na dan : 29.06.2022)
A
R.br R.br Stil Kategorija Uzrast Takmičara
1 1 Show Dance Solo F Children 3
2 2 Show Dance Solo M Juniors 2 1
3 1 Jazz Dance/Lyrical Solo F Mini kids 3
4 2 Jazz Dance/Lyrical Solo F Children 21
5 3 Jazz Dance/Lyrical Solo F Juniors 1 8
6 4 Jazz Dance/Lyrical Solo F Juniors 2 8
7 5 Jazz Dance/Lyrical Solo M Adult 1
8 6 Jazz Dance/Lyrical Duo Children 5
9 7 Jazz Dance/Lyrical Duo Juniors 2 2
10 8 Jazz Dance/Lyrical Duo Adult 1
11 9 Jazz Dance/Lyrical Group Children 6
12 10 Jazz Dance/Lyrical Group Juniors 1 1
13 11 Jazz Dance/Lyrical Group Juniors 2 2
14 12 Jazz Dance/Lyrical Group Adult 5
15 13 Jazz Dance/Lyrical Formation Children 4
16 14 Jazz Dance/Lyrical Formation Juniors 1 1
17 15 Jazz Dance/Lyrical Formation Juniors 2 4
18 16 Jazz Dance/Lyrical Formation Adult 1
19 1 Ballet Solo F Children 2
20 2 Ballet Solo F Juniors 1 4
21 3 Ballet Duo Juniors 1 1
22 1 Modern and Contemporary Dance Solo F Mini kids 2
23 2 Modern and Contemporary Dance Solo F Children 22
24 3 Modern and Contemporary Dance Solo F Juniors 1 13
25 4 Modern and Contemporary Dance Solo F Juniors 2 10
26 5 Modern and Contemporary Dance Solo F Adult 1
27 6 Modern and Contemporary Dance Solo M Children 1
28 7 Modern and Contemporary Dance Solo M Juniors 1 1
29 8 Modern and Contemporary Dance Solo M Adult 1
30 9 Modern and Contemporary Dance Duo Mini kids 1
31 10 Modern and Contemporary Dance Duo Children 5
32 11 Modern and Contemporary Dance Duo Juniors 1 1
33 12 Modern and Contemporary Dance Duo Juniors 2 2
34 13 Modern and Contemporary Dance Duo Adult 3
35 14 Modern and Contemporary Dance Group Children 6
36 15 Modern and Contemporary Dance Group Juniors 1 2
37 16 Modern and Contemporary Dance Group Juniors 2 3
38 17 Modern and Contemporary Dance Group Adult 3
39 18 Modern and Contemporary Dance Formation Children 6
40 19 Modern and Contemporary Dance Formation Juniors 1 1
41 20 Modern and Contemporary Dance Formation Juniors 2 4
42 1 Bachata Couple Adult 1
43 1 Disco Dance Solo F Children 1
44 2 Disco Dance Solo F Juniors 1 1
45 3 Disco Dance Group Adult 1
46 1 Street Dance Show Formation Children 1
47 2 Street Dance Show Formation Juniors 1 1
48 3 Street Dance Show Formation Adult 1
49 1 Disco Show Solo F Mini kids 1
50 2 Disco Show Solo F Children 1
51 3 Disco Show Solo F Juniors 1 1
52 4 Disco Show Solo M Juniors 1 1
53 5 Disco Show Duo Mini kids 1
54 6 Disco Show Duo Juniors 1 1
55 7 Disco Show Group Children 1
56 8 Disco Show Formation Juniors 1 1
B
R.br R.br Stil Kategorija Uzrast Takmičara
57 1 Show Dance Solo F Mini kids 1
58 2 Show Dance Solo F Children 2
59 3 Show Dance Group Children 1
60 4 Show Dance Formation Children 1
61 1 Jazz Dance/Lyrical Solo F Mini kids 2
62 2 Jazz Dance/Lyrical Solo F Children 3
63 3 Jazz Dance/Lyrical Group Children 1
64 1 Modern and Contemporary Dance Solo F Mini kids 1
65 2 Modern and Contemporary Dance Solo F Children 2
66 3 Modern and Contemporary Dance Group Mini kids 1
67 4 Modern and Contemporary Dance Group Children 2
68 1 Disco Dance Solo F Juniors 1 1
69 1 Disco Show Solo F Children 1
70 2 Disco Show Solo F Juniors 1 1
71 3 Disco Show Duo Mini kids 1
72 4 Disco Show Trio Mini kids 1
C
R.br R.br Stil Kategorija Uzrast Takmičara
73 1 Show Dance Solo F Children 1
74 1 Jazz Dance/Lyrical Solo F Children 1
75 1 Modern and Contemporary Dance Solo F Children 1
Compiled by MasterDance ® MasterSoft