Kvalifikacioni turnir u LA i ST plesovima - Mionica - 26.03.2023

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 19.03.2023 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 21.03.2023 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 25.03.2023 do 22:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft