Kvalifikacioni turnir u LA i ST plesovima - Beograd - 10.12.2022

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 03.12.2022 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 06.12.2022 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 09.12.2022 do 22:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft