Kvalifikacioni turnir u LA i ST plesovima - Novi Sad - 30.10.2022

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 23.10.2022 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 25.10.2022 do 24:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 29.10.2022 do 22:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft