Kvalifikacioni turnir u LA i ST plesovima - Čačak - 07.05.2022

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 30.04.2022 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 02.05.2022 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 06.05.2022 do 22:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft