Tournament in LA and ST dances - Novi Sad - 23.02.2020

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ : 18.02.2020 до 23:59
РОК ЗА ОДЈАВУВАЊЕ : 22.02.2020 до 20:00
РОК ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МУЗИКАТА : 22.02.2020 до 20:00
ЗАДОЛЖИТЕЛНО музиката да се постави преку сајтот
Compiled by MasterDance ® MasterSoft